Copywrite

Het schrijven van een goede wervende tekst (copywrite) kan lastig zijn, zeker als je het niet dagelijks doet. ZoZuPer heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van het schrijven van verschillende soorten teksten. Of het nu gaat om een brochuretekst, webtekst of een persbericht, ZoZuPer schrijft gericht en met vlotte pen.

Verteksten

Naast Copywrite, kan ZoZuPer ook teksten ‘verteksten’. Verteksten (officieel een niet-bestaand woord) is het anders schrijven van een tekst, waarbij niet alleen naar de inhoud wordt gekeken, maar ook naar het doel. Wordt bij herschrijven de complete tekst op een andere manier geschreven, bij verteksten wordt gekeken of alles wel relevant is om te herschrijven (en dus weggelaten kan worden) of dat er zelfs inhoud bij moet komen.

Een goed voorbeeld van verteksten is het herschrijven van bestaande webteksten. Vaak zijn de zinnen te lang en bevatten ze veel informatie die eigenlijk niet zinvol is. ZoZuPer vertekst deze teksten, zodat er vlotlopende zinnen ontstaan, die alle relevante informatie bevatten.