Privacy

Inleiding

ZoZuPer | marketing & zo (verder te noemen ZoZuPer) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy

Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@zozuper.nl.

 

Wie is ZoZuPer | marketing & zo?

ZoZuPer is de eenmanszaak ZoZuPer | marketing & zo, kantoorhoudende te (8042 HH) Zwolle aan Tesjeslaan 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74150596. Wanneer ZoZuPer jouw persoonsgegevens verwerkt, is ZoZuPer de  verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt ZoZuPer jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor ZoZuPer persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ZoZuPer voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ZoZuPer worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type  gegevensstroom.

 

 

1. Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam,
Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens,
Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens,
Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer,
BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens,
Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens,
Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer,
BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens,
Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens,
Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer,
BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens,
E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om
de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens,
E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om
de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens,
E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om
de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Gebruikersnaam,
E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

Naam, Gebruikersnaam,
E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde


2. Marketing
  

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens,
E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens,
E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam,
NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

3. Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam,
E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam,
E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk
voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam,
E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

4. Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

NAW-gegevens,
E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe hebben wij jouw persoonsgegevens verkregen?

ZoZuPer heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens zelf aan ons verstrekt hebt; digitaal of per post.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij ZoZuPer over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij ZoZuPer. Je kunt verzoeken dat ZoZuPer je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ZoZuPer te verzoeken de verwerking van je
persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van ZoZuPer of een derde
plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ZoZuPer te verkrijgen. ZoZuPer zal deze verstrekken
in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is,
heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat ZoZuPer je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door ZoZuPer | marketing & zo

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@zozuper.nl. ZoZuPer zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat ZoZuPer een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien ZoZuPer je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat ZoZuPer verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op
grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoegebruikt ZoZuPer ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van ZoZuPer worden
meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van ZoZuPer worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop ZoZuPer je gegevens
gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@zozuper.nl.
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop ZoZuPer jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@zozuper.nl.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

ZoZuPer | marketing & zo                                                                  maart 2023